ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​
សេចក្តីជូនដំណឹង

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 ប្រើប្រាស់ ម៉ូដែល(Modeling/tools SATAID)

សម្រាប់វិភាគ ទិន្នន័យដែលទទួលបានពីផ្កាយរណបឧតុនិយមថ្មី(Himawari-8)

ដែលឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុន  Japan Meteorological Agency(JMA)

 

ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥


  

 

  

 

  

 

Himawari 8/9 Cast System Installation Activity and Job Training

 

 

 

     

     

     

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព្យាករណ៍អាកាសធាតុ

 

ដោយសាស្រ្តាចារ្យមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមបារាំង

 

ពីថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ០២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥


  

 

 

  

 

 

 

 

The Meeting On WMO Information System (GTS/WIS) Cooperation between Japan Meteorology Agency and Department of Meteorology, Ministry of Water Resources and Meteorology from 05~06 March 2015.


   

កិច្ចប្រជុំស្តីពីសហប្រតិបត្តិការលើប្រព័ន្ធពត៌មានទូរគមនាគមន៍រវាងនាយកដ្ឋានឧតុនិយម

នៃក្រសួងធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម កម្ពុជា និង ភ្នាក់ងារ ឧតុនិយមកូរ៉េ (KMA)

  

 

 

 

       

 

     

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី

ការប្រតិបត្តិនីតិវិធីស្តង់ដារសម្រាប់គម្រោងប្រព័ន្ឋជូនដំណឹងជាមុន

ចំពេាះគ្រោះថ្នាក់នានានៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩~២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានឧតុនិយម នៃក្រសួងធនធានទឺក និង ឧតុនិយម

ដែលមានការចូលរូម ពីនាយកដ្ឋាន ជលសាស្រ្ត នឹង ការងារទន្លេ និង គណៈកម្មាធិការជាតិ គ្រប់គ្រងគ្រេាះមហន្តរាយ

ក្រោមមូលនិធិ ESCAP Trust ស៊ូណាមី

គ្រោះមហន្តរាយនិងការត្រៀមបង្ការអាកាសធាតុនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌា

និងបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៏
 

សេចក្តីជូនដំណឹង 

 

ចា�%