ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១)។ ស្ថានីយរ៉ាដាតេជោសែនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស សូមផ្អាកការផ្តល់ព័ត៌មានទិន្នន័យរ៉ាដាមួយរយៈ ។ ក្រុមការងារជំនាញកំពុងធ្វើការជួសជុល ៕ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារ
ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 24 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ រួមជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ នឹងបន្តកើតមាន ហើយគ្របដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃប្រទេស និងផ្នែកខាងក្នុងនៃឈូងសមុទ្រកម្ពុជា។

រលកសមុទ្រមានកំពស់ពីៈ ១.៥ ម៉ែត្រ ទៅ ២ ម៉ែត្រ។ 

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!   

ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 25 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

​រំពឹងថា ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ រួមជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ នឹងបន្តកើតមាន ហើយគ្របដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃប្រទេស និងផ្នែកខាងក្នុងនៃឈូងសមុទ្រកម្ពុជា។

រលកសមុទ្រមានកំពស់ពីៈ ១.៥ ម៉ែត្រ ទៅ ២ ម៉ែត្រ។ 

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន។ 

ថ្ងៃ អង្គារ ទី 26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

រលកសមុទ្រមានកំពស់ពីៈ ១.៥ ម៉ែត្រ ទៅ ២ ម៉ែត្រ។ 

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន។ 

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា