ប្រកាសអាសន្ន
Strong Wind, High waves
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ Wednesday Thursday Friday
Wednesday 12 June 2024

The Moderate Southwest Monsoon prevails over the Gulf of Thailand and the Cambodia Sea.

    - Maximum Wind Speed : 10m/s - 13m/s.

    - Sea Wave Height : 1.5m - 2.5m.

The People should be attention and Small boats should be keep ashore during this period.

Thursday 13 June 2024

The Moderate Southwest Monsoon prevails over the Gulf of Thailand and the Cambodia Sea.

    - Maximum Wind Speed : 10m/s - 13m/s.

    - Sea Wave Height : 1.5m - 2.5m.

The People should be attention and Small boats should be keep ashore during this period.

Friday 14 June 2024

The Moderate Southwest Monsoon prevails over the Gulf of Thailand and the Cambodia Sea.

    - Maximum Wind Speed : 10m/s - 13m/s.

    - Sea Wave Height : 1.5m - 2.5m.

The People should be attention and Small boats should be keep ashore during this period.

មាតិកា
Take action
Be prepared
Be aware
No severe weather

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
High waves
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា