ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី 18 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ​ផ្គរ រន្ទះ នឹងអាចកើតមានឡើងនៅលើតំបន់ដែលមានពណ៌​។

​ខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ មានល្បើនពី ​៧ ទៅ ១០ម៉ែត្រក្នងមួយវិនាទី។

រលកសមុទ្រអាចមានកំពស់ពី១.០០ ម៉ែត្រ ទៅ ១.៥០ ម៉ែត្រ។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ។

ថ្ងៃ សុក្រ ទី 19 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ​ផ្គរ រន្ទះ នឹងអាចកើតមានឡើងនៅលើតំបន់ដែលមានពណ៌​។

​ខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ មានល្បើនពី ៧ ទៅ ១០ម៉ែត្រក្នងមួយវិនាទី។

រលកសមុទ្រអាចមានកំពស់ពី១.០០ ម៉ែត្រ ទៅ ១.៥០ ម៉ែត្រ។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 20 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ​ផ្គរ រន្ទះ នឹងអាចកើតមានឡើងនៅលើតំបន់ដែលមានពណ៌​។

​ខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រ និងតំបន់ឆ្នេរ មានល្បើនពី ៧ ទៅ ១០ម៉ែត្រក្នងមួយវិនាទី។

រលកសមុទ្រអាចមានកំពស់ពី១.០០ ម៉ែត្រ ទៅ ១.៥០ ម៉ែត្រ។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ។

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា